Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Akitek.vn  Cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên

trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được bảo mật chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Akitek.vn thu thập bao gồm:

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm

Số lượng

Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Akitek.vn sử dụng trong nội bộ công ty và

cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin

tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng;

xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY. Các đối tác này sẽ nhận được

những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng)

để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

Akitek.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của

chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Akitek.vn ,

và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua

số hotline hoặc chat trực tiếp tại website.

0587878388