Mr. Tri’s House

Investor: Mr. Trí

Address: Quận 3

Design: AKITEK.vn

Construction supervision: AKITEK.vn

Mr. Tri’s House

Tư vấn báo giá
0
Like & Share

Thank you Akitek team for giving us the house we wanted

Mr.Tri CDT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH
TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
THẨM MỸ 95%
CÔNG NĂNG 91%
KINH TẾ 80%

See our other portfolio

AWESOME PROJECTS

Mr. Tu’s Apartment

Residential

Mr. Dien’s House

Residential

Ms. Hue BC’s House

Residential

Mr. Quan’s Penthouse

Residential

0587878388