Mr. Duc’s House

Investor: Mr. Duc

Address: An Viễn, Đồng Nai

Design: AKITEK.vn

Construction supervision: AKITEK.vn

Mr. Duc’s House

Tư vấn báo giá
0
Like & Share

Thank you Akitek team for giving us the house we wanted

Mr. Duc CDT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH
TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
THẨM MỸ 90%
CÔNG NĂNG 91%
KINH TẾ 80%

See our other portfolio

AWESOME PROJECTS

Ms. Hoa’s VHGP Apartment

Townhouse

Ms. Hue’s House D8

Townhouse

Ms. Quyen’s House

Townhouse

Mr.Nam’s House

Townhouse

0587878388